2017-11-10

Besök från rymden...?

...eller är det i själva verket jorden i miniformat innesluten i sin bubbla med atmosfären runt ikring? Det är tillåtet att fantisera när man letar motiv efter havsstranden.

Inga kommentarer: