2017-02-03

Utsikt över havet

Utsikt över havet. Från min horisont är det inte något som skrämmer. Tvärtom, för mig är det något som lockar. Om inte annat så är det ett bra sätt att samla tankarna eller att låta dom dra iväg.
Men många ser i dessa dagar på havet både med både hopp och med fruktan. Kan man ta sig över så finns kanske ett bättre liv på andra sidan men det är på inget sätt säkert att man alls kommer över till andra sidan med livet i behåll.
Jag läste på Natursidan.se att Bengaliska viken håller på att förstöras av utfiske, föroreningar och med ytterligare påspädning från klimatförändringar. Det berör försörjning och livsbetingelser för miljoner människor som inte längre kan leva på vad havet tidigare gett. Vad gör vi när dom kommer över havet? Stänger gränserna? Jag tror inte att det hjälper!

Inga kommentarer: