2016-10-29

Tofsmes, Parus cristatus, Crested Tit


Som en flaga skuren ur granens bark klänger tofsmesen kring djupt inne i skogen.

Inga kommentarer: