2016-10-05

Långskägg i Storbackens naturreservat!

Terrängen i reservatet är rejält brant och med många stormfällen men tystnaden och att skogen i sig är relativt orörd är värt besväret!

Jag citerar från länsstyrelsens hemsida om naturreservat i Timrå: "I detta naturreservat finns en av Medelpads rikaste förekomster av långskägg. I den branta nordsluttningen växer denna grågröna lav som girlanger i träden. Bålen är lång och ogrenad eller sparsamt förgrenad, vanligtvis är den cirka 0,5 meter - 1 meter lång. Långskägget har sin huvudsakliga utbredning i Västernorrlands län."

Inga kommentarer: