2016-06-02

Daldocka

För mig känns daldockan som den blomma som verkligen markerar sommarens ankomst i våra trakter. I år är den relativt tidig och riskerar vara överblommad redan till midsommar vilket är lite tråkigt. På min egen lilla slåtteräng har den återkommit efter att vi slagit med lie några år och den är självklart hjärtligt välkommen tillbaka!

Inga kommentarer: