2015-10-11

Det stora i det lilla!

Det är inte bara de stora vyerna som ger mäktiga upplevelser, även i det lilla kan man skönja det stora!

Inga kommentarer: