2015-09-26

I väntan...

Blodmåne sägs man kunna skåda nästa natt, månne det blir bättre än denna från ett par år sedan?

Inga kommentarer: