2015-01-11

Fryst fisk?

Fiskeplats i Indalsälven strax nedan kraftstationen.

Inga kommentarer: