2014-10-12

Parvel

Bergeforsens kraftstation byggdes när jag var en liten parvel som lekte vid älvbrinken. Det finns liksom en historisk koppling till laxodling och laxar.
Idag kan ju inte laxarna ta sig upp ovanför dammen men man kan få en aning om hur det skulle kunna se ut, fiskarna känns mäktiga.

Inga kommentarer: