2014-05-30

Det pågår ett projekt för inventering av lom - både stor- och smålom. Idag besökte jag under största försiktighet en liten myrtjärn i Medelpads djupa skogar där jag vet att det tidigare funnits smålom. På ordentligt behörigt avstånd så kunde jag se honan/hanen ligga på botuvan och även ta ett snabbt foto utan att bli sedd. Hoppas nu bara att det får bli vuxna ungar också!

Inga kommentarer: