2013-10-18

Skogsvägen

I samband med avverkning och hämtning av timmer så blev skogsvägen rätt ordentligt sönderkjörd.

Inga kommentarer: