2013-04-07

Älggnag

Det har varit gott om älg ute på deltat i vinter. Just denna rönn har de varit extra förstjust i tydligen!

Inga kommentarer: