2012-05-23

Den allra skiraste grönskan!

Indalsälvens delta, ett område med mycket lövskog. Havsbrisen gör att kylan dröjer sig kvar på våren och grönskan tar en stund att slå ut. Just nu i maj är det som allra skirast...

Inga kommentarer: