2012-02-15

Ytterå hackslått!

Ytterå hackslått är en liten smal remsa som klassas som riksintresse med för regionen representativa men idag sällsynta hackslåttmarker. Där har man lagt upp virke efter vinterns uthuggning, förmodligen i samband med stormen i julas. Frågan är hur marken under kommer att se ut till våren? Man har i alla fall sparat skylten!

Inga kommentarer: