2011-11-10

Sätt dig vid strandkanten, låt tanken följa vattnets strömning, känn energin i verklighetens rum, du har redan sparat till en ny dag!

Inga kommentarer: