2009-08-14

Garphyttan - 100 år


Nationalparken syftar till att bevara ett vackert gammalt odlingslandskap med åkrar och ängar, avbrutna av backar och odlingsrösen.

Inga kommentarer: